Tarieven

Ereloon.

U bepaalt zelf hoeveel u betaalt.  Wenst u een resultaatgebonden facturatie, een forfait of een uurloon (eventueel met een maximumcap)? Bij aanvang van de samenwerking wordt bij voorkeur – en in elk geval op verzoek van de cliënt – een overeenkomst opgemaakt met de cliënt.

In deze overeenkomst worden  vaste en heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop het ereloon en de kosten berekend zullen worden. Het kantoor kiest er in het belang van haar cliënteel meestal voor om forfaitaire (all-in) tarieven aan te rekenen of het ereloon sterk afhankelijk te maken van het bekomen resultaat.

Daarnaast biedt het kantoor contracten voor juridische bijstand tegen vaste forfaitaire tarieven.  Neem hier contact op voor een vrijblijvende offerte.

Indien geen van de voorgaande opties gekozen wordt, wordt er gewerkt aan een uurtarief tussen 75,00 en 200,00 euro per uur, onder meer afhankelijk van de hoogdringendheid, de specialisatiegraad en het bekomen resultaat.

Kosten

De kosten omvatten de algemene kantoororganisatie, secretariaat, permanente opleiding, bibliotheek, abonnementen op juridische tijdschriften, wetboeken, juridische databanken,  ….  In geval van een forfaitaire prijsovereenkomst zijn de kosten inbegrepen in de totale prijs.  In het andere geval worden de kosten meestal berekend als een percentage op het ereloon.

Rechtsbijstand (verzekering)

Indien u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, bijvoorbeeld in het kader van uw autoverzekering, familiale verzekering of brandverzekering worden onze kosten en erelonen ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekering – met uitzondering van de BTW voor BTW-plichtigen.

Pro Deo – juridische tweedelijnsbijstand.

Ons kantoor beschouwt het als een deel van haar maatschappelijke missie om een beperkt deel van haar inspanningen te wijden aan het pro Deo verdedigen van de belangen van hen die hiervoor in aanmerking komen.  De absolute voorwaarde hierbij is dat de vordering niet manifest ongegrond is.  Sinds 1 september 2016 is er trouwens een remgeld verschuldigd (in de grootteorde van € 50,00 per procedure).

Hier treft u de meest recente inkomengrenzen voor rechtszoekenden die in aanmerking komen voor een pro Deoadvocaat.

 

Bereken gratis uw verkeersboete
Incasso onbetaalde facturen, no cure no pay
Formules juridische bijstand
Vraag gratis offerte
Eerste advies voor vaste prijs, maak afspraak