Contracten

Vertrouw niet op uw geluk of op een contract dat u heeft gevonden.

Uw contract moet de angel uit eventuele toekomstige geschillen halen.  Voor relatief eenvoudige overeenkomsten kan een telefonische bespreking volstaan.  Afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst kan een meer uitgebreide bespreking aangewezen zijn.  Onder meer de volgende contracten kunnen op korte termijn opgemaakt worden:

 • bemiddelingsovereenkomst vastgoedmakelaar (verhuur / verkoop / verkoop handelszaak)
 • aankoopbelofte / verkoopoptie onroerende goederen
 • verkoopbelofte / aankoopoptie onroerende goederen
 • aankoopoptie wet Breyne
 • onderhandse verkoopovereenkomst / compromis onroerend goed
 • huurovereenkomst huurwoning (Vlaanderen /Brussel / Wallonië)
 • huurovereenkomst handelswoning
 • huurovereenkomst garage
 • minnelijke ontbinding compromis
 • opzegging huurovereenkomst
 • aanvraag handelshuurhernieuwing
 • herroeping makelaarsovereenkomst
 • huurovereenkomst pop-up store
 • overeenkomst ter beschikkingstelling
 • verkoopovereenkomst handelszaak
 • overeenkomst overdracht aandelen
 • put – en calloptieovereenkomsten aandelentransacties
 • aannemingsovereenkomst
 • onderaannemingsovereenkomst
 • overeenkomst zelfstandige samenwerking
 • non disclosure agreement (NDA)
 • aandeelhoudersovereenkomst
 • dading
 • algemene factuurvoorwaarden

 

 

Verkeersboete en rijverbod
Incasso onbetaalde facturen, no cure no pay
Formules juridische bijstand
Vraag gratis offerte
Eerste advies voor vaste prijs, maak afspraak