Debiteurenbeheer - advocaat Ieper

In principe worden door onze advocaten geen kosten aangerekend indien de factuur niet ingevorderd kan worden (no cure no pay).

Ons kantoor biedt bovendien formules aan voor juridische bijstand met inbegrip van debiteurenbeheer.  Wij hanteren de onderstaande werkwijze.

Minnelijke fase

Uw debiteur wordt een laatste kans geboden te betalen op korte termijn.  Als uw factuur niet betaald wordt na onze kordate ingebrekestelling, wordt overgegaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering.

De buitengerechtelijke invordering van onbetwiste geldschulden.

Sinds juli 2016 is het mogelijk om niet-betaalde facturen buiten de rechtbank in te vorderen. Deze procedure kan enkel door een advocaat opgestart worden.

Via deze procedure worden 30 tot 40 % van de gerechtsdeurwaarderskosten uitgespaard, waardoor het ook voor kleinere facturen en vorderingen opnieuw de moeite loont om over te gaan tot invordering.

De gerechtelijke invordering

Ons kantoor verkiest de gerechtelijke invorderingen voor de grotere vorderingen, gezien de gerechtelijke invordering in de huidige stand van de wetgeving procedurele voordelen biedt voor de schuldeiser.

Buitenlandse wanbetaler?

Voor buitenlandse invorderingen wordt door onze advocaten waar mogelijk gebruik gemaakt van het Europees betalingsbevel.

Verkeersboete en rijverbod
Incasso onbetaalde facturen, no cure no pay
Formules juridische bijstand
Vraag gratis offerte
Eerste advies voor vaste prijs, maak afspraak