FAQ

Hoeveel kost een advocaat?

Wij maken per zaak duidelijke afspraken in functie van de verwachtingen van de cliënt.  Wij maken op verzoek vaste tarieven op en maken graag de prijs van onze dienstverlening afhankelijk van het bekomen resultaat.  Ook een forfaitaire prijs is in de meeste gevallen mogelijk.  In veel gevallen kunnen wij het grootste deel van onze kosten ten laste leggen van de tegenpartij.  Voor een strafrechtelijke verdediging voor een politierechtbank (ook voor bijv. een snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, dronkenschap, ...) kunnen wij u meestal verdedigen op kosten van uw rechtsbijstandverzekering.  Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

 

Ik ben niet akkoord met een factuur, wat moet ik doen?

U moet een factuur waarmee u niet akkoord bent zo snel mogelijk protesteren - best met een aangetekende zending.  Dit moet op korte termijn gebeuren en kan bepalend zijn voor de uitkomst van het geschil.  Wij raden u dan ook aan om onmiddellijk met ons kantoor contact op te nemen – om te vermijden dat uw protestbrief niet correct is opgemaakt.

Mijn huurder betaalt niet, wat moet ik doen?

Een procedure tot huuruitzetting neemt heel wat tijd in beslag.  Wij raden u dan ook aan om zo snel mogelijk met ons kantoor contact op te nemen om een procedure tot huurontbinding op te starten om de huurder onder druk te zetten en desnoods te kunnen uitzetten.

Moet ik aanwezig zijn op een zitting van de rechtbank?

In de regel moet u niet aanwezig zijn op een zitting of een uitspraak en vertegenwoordigen wij u.  Dit neemt niet weg dat u uiteraard steeds welkom bent op de zitting.  Wij verwittigen u al u wel aanwezig moet zijn.  In geval van twijfel contacteert u best ons kantoor.

 

Ik ben mijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken, kan ik hier nog iets aan doen?

Er bestaat een mogelijkheid om de teruggave van het rijbewijs te vragen in bijzondere omstandigheden.  Het hangt af van de aard van de inbreuk en de omstandigheden of hierop effectief wordt ingegaan.  Neem contact op met ons kantoor in geval van twijfel.

 

Kan ik kiezen wanneer ik mijn rijverbod moet uitvoeren?

De mogelijkheid bestaat om de gunst te vragen om uw rijverbod tijdens een zelfgekozen periode uit te voeren.  Het hangt af van uw strafregister en de specifieke motivering van uw verzoek of de procureur des Konings kan ingaan op uw vraag.

 

Wat zijn mijn rechten?

In zowat alle mogelijke zaken kunnen wij u in een eerste advies meteen een realistische inschatting van uw kansen geven.  Wij raden u aan om zo snel mogelijk met ons kantoor contact op te nemen om te vermijden dat u uw rechten verwerkt in procedures of geschillen.  U moet in elk geval vermijden dat u bij verstek veroordeeld wordt.

 

Wat zijn besluiten?

Besluiten of conclusies zijn de schriftelijke weergave van de feitelijke en juridische argumenten in een zaak. 

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder en houdt meestal een uitnodiging in om als procespartij aanwezig te zijn op een zitting van een rechtbank?  Wij raden u aan om ons zo snel mogelijk kopie van de dagvaarding te bezorgen.

 

Wat is een gerechtsbrief?

Bepaalde kennisgevingen door de rechtbanken gebeuren door speciale aangetekende brieven, gerechtsbrieven genoemd.

 

Verkeersboete en rijverbod
Incasso onbetaalde facturen, no cure no pay
Formules juridische bijstand
Vraag gratis offerte
Eerste advies voor vaste prijs, maak afspraak