Advocaat politierechtbank Veurne

Als advocaten hebben wij een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van verkeersrecht en strafrecht, wat ons in staat stelt om onze cliënten optimaal te verdedigen voor de politierechtbank in Veurne.

Wij geloven in een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak voor elke zaak die we behandelen. Door goed te luisteren naar onze cliënten, hun belangen te begrijpen en te analyseren, kunnen we de beste verdedigingsstrategie ontwikkelen om hun zaak te behandelen.

Onze cliënten kunnen ook rekenen op een transparante en eerlijke communicatie gedurende het hele proces. Wij houden onze cliënten steeds op de hoogte van de voortgang van de zaak en adviseren hen over de te nemen stappen.

Stuur ons gratis en vrijblijvend jouw dagvaarding voor de politierechtbank Veurne door, of het PV en wij bezorgen u gratis een eerste advies in verkeerszaken.


Waar zetelt de politierechtbank Veurne?

De politierechtbank Veurne zetelt in het gerechtsgebouw in Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Je kunt de griffie van de politierechtbank Veurne contacteren op het nummer 058 29 64 10 of via e-mail: politierechtbankVeurne@just.fgov.be

Als je jouw rijbewijs moet inleveren kan dit tijdens de openingsuren van de griffie, elke werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

De strafrechtelijke zittingen gaan door op maandagmorgen om 9u00.

De politierechtbank Veurne behandelt de burgerlijke zaken op donderdagmorgen om 9u00.