huurrecht
Curd Vanacker
18 okt. 2021

U heeft mogelijk een woning of een appartement aangekocht als belegging en u wilt uiteraard dat uw vastgoed rendeert.

Misschien huurt u zelf een onroerend goed voor uw beroeps- of handelsactiviteiten.

Bij de aanvang van de huurovereenkomst moet een keuze gemaakt worden tussen het gemene huurrecht of een specifiek (meestal verplicht)stelsel zoals ‘huur hoofdverblijfplaats’ of ‘handelshuur’.

Wij kunnen voor u een juridisch sluitende en afdwingbare overeenkomst opstellen.

Mr. Curd Vanacker is docent (huur)contracten en mandaten in de opleiding voor vastgoedmakelaars bij Syntra West.

Vanuit onze ervaring weten wij welke pijnpunten er zich in de praktijk stellen en hoe deze het beste worden opgelost.

Als de huurder of de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan deze in gebreke worden gesteld.

Het kan gaan over het onderhoud van het gehuurde goed of de huur overeenkomstig de bestemming.

In veel gevallen is er sprake van een huurachterstal of van achterstallige betalingen van (syndic)kosten.

Onze advocaten kunnen voor u een verzoekschrift opmaken voor de bevoegde vrederechter om de ontbinding van de huur te vragen.

In het verzoekschrift vragen wij de veroordeling van de huurder tot betaling van de achterstallige huur en kosten.

Wij vragen in hetzelfde verzoekschrift de vrijgave van de huurwaarborg en de machtiging om de huurder uit te laten zetten – desnoods met de hulp van een gerechtsdeurwaarder en de politie.

Wij leggen het verzoekschrift neer, samen met alle nodige attesten en overtuigingsstukken.

Onze advocaten vertegenwoordigen u op de zitting en lossen eventuele betwistingen op.

Bij Yprius advocaten staan wij u ook bij voor de verdere uitvoering van het vonnis en voor de verdediging van uw belangen als verhuurder.

Neem contact met ons op, wij helpen u verder.

Recente blogposts