advocaat huurrecht
Curd Vanacker
03 dec. 2021

U heeft mogelijk een woning of een appartement aangekocht als belegging en u wilt uiteraard dat uw vastgoed rendeert.

Als de huurder of zijn verplichtingen niet nakomt, kan deze in gebreke worden gesteld.

Het kan gaan over het onderhoud van het gehuurde goed of de huur overeenkomstig de bestemming.

In veel gevallen betaalt de huurder zijn huur niet en is er sprake van een huurachterstal of van achterstallige betalingen van (syndic)kosten.

Wij kunnen voor u een verzoekschrift opmaken voor de bevoegde vrederechter om de ontbinding van de huur te vragen.

Mr. Curd Vanacker is docent (huur)contracten en mandaten in de opleiding voor vastgoedmakelaars bij Syntra West.

Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij welke pijnpunten er in de praktijk zijn en hoe wij kunnen oplossen.

In het verzoekschrift vragen wij de veroordeling van de huurder tot betaling van de achterstallige huur en kosten.

Wij vragen in hetzelfde verzoekschrift de vrijgave van de huurwaarborg en de uitzetting van de huurder – desnoods met de hulp van een gerechtsdeurwaarder en de politie.

Wij leggen het verzoekschrift neer, samen met alle nodige attesten en overtuigingsstukken voor de vrederechter.

Onze advocaten vertegenwoordigen u op de zitting en lossen eventuele betwistingen op.

Bij Yprius advocaten staan wij u ook bij voor de verdere uitvoering van het vonnis en voor de verdediging van uw belangen als verhuurder.

Neem contact met ons op, wij helpen u verder.

Recente blogposts