Incasso facturen
Curd Vanacker
23 mrt. 2023

Onbetaalde facturen

Niets is zo vervelend als een klant die uw factuur niet betaalt.

U heeft ervoor gewerkt en u heeft misschien medewerkers moeten betalen of materialen moeten aankopen.

Uw cashflow wordt aangetast door openstaande facturen en u kunt hierdoor op termijn zelf in problemen komen.


Wie kan uw onbetaalde facturen invorderen?

Incassobureaus worden vooral ingeschakeld voor heel kleine facturen en kunnen enkel een brief sturen – zoals u misschien zelf al heeft gedaan.

Ook een gerechtsdeurwaarder kan zonder bijstand van een advocaat enkel een ingebrekestelling sturen.

Als de debiteur (zelfs vergezocht) de vordering ook maar enigszins betwist moet de schuldenaar door de rechtbank in een vonnis worden veroordeeld.

Enkel een advocaat kan u vertegenwoordigen voor de rechtbank om uw debiteur te veroordelen tot betaling van uw facturen.

In tegenstelling tot een incassodienst en een gerechtsdeurwaarder, hebben wij de juridische expertise om betwistingen snel te weerleggen en kunnen wij onmiddellijk na de minnelijke fase overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering.

Na de veroordeling van uw debiteuren wordt beslag gelegd op hun goederen, auto’s, bankrekeningen, vorderingen, … om zo snel mogelijk uw gelden te innen.


Hoe werken wij?

De invordering van facturen is maatwerk en wij houden u stipt op de hoogte van alle stappen.

Tenzij er sprake is van hoogdringendheid, versturen wij eerst een aangetekende ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling die uitgaat van ons kantoor maakt meer indruk dan een ingebrekestelling die u zelf verstuurt. Bovendien is deze ingebrekestelling is voor de debiteur het signaal dat hij onmiddellijk moet betalen als hij een dagvaarding en veroordeling door de rechtbank wil vermijden.

Wij innen bijzonder veel vorderingen snel na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling.

Als de debiteur toch niet betaalt, wordt ofwel overgegaan tot dagvaarding , ofwel wordt een IOS-procedure (in B2B-facturen) opgestart.

De keuze wordt bepaald door de snelheid van uitvoering, het risico op betwisting en het bedrag van de vordering.

In beide gevallen maken wij de afspraak met de gerechtsdeurwaarder dat er enkel kosten mogen worden gemaakt indien de tegenpartij niet volstrekt insolvabel is.


Hoeveel kosten betaalt u?

U betaalt in de regel geen voorschot.

In het overgrote deel van de incasso-dossiers die wij behandelen betaalt uw debiteur volledig onze kosten.

Als een gerechtsdeurwaarder moet worden ingeschakeld, worden deze gerechtsdeurwaarderskosten rechtstreeks aan u gefactureerd en gerecupereerd bij tegenpartij.

Indien de vordering niet invorderbaar is, betaalt u aan ons in principe geen kosten (no cure no pay).

Onze advocaten hebben jarenlang ervaring met het invorderen van openstaande facturen.

Bezorg ons uw openstaande facturen, waarna onze advocaten samen met u zullen kijken hoe wij het snelst betaling kunnen bekomen.

Recente blogposts