rechtsplegingsvergoeding
Curd Vanacker
12 nov. 2021

Quanta costa?

Wij zijn graag transparant over de kosten die wij aanrekenen voor uw juridische bijstand.

Goede afspraken maken goede vrienden, toch?

De verliezer betaalt?

Onze advocaten krijgen regelmatig de vraag of de tegenpartij niet verplicht kan worden om de advocatenkosten te betalen.

In ons land kan de ‘verliezer’ niet veroordeeld worden om de advocaat van de ‘winnende’ partij te betalen.

Advocatenkosten zijn dan ook kosten die eenzijdig worden gemaakt en die alleen in het belang zijn van de partij die de advocaat bijstaat.

Rechtsplegingsvergoeding?

De verliezende partij kan wel veroordeeld worden tot de gerechtskosten of gedingkosten.

Zo wordt de verliezende partij ook veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding.

Dit is een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij aan de winnende partij moet betalen.

Het is een een tegemoetkoming die de verliezer moet betalen in de advocatenkosten van winnende partij.

De grootte van dit bedrag is afhankelijk van de waarde van de vordering en van de rechtbank waar de procedure wordt gevoerd.

Soms kan de rechtbank van oordeel zijn dat geen enkele partij volledig gelijk heeft is en worden de rechtsplegingsvergoedingen gecompenseerd.

Conclusie?

De rechtsplegingsvergoeding kan u al een eind op weg helpen, maar zal tegemoetkoming zal in veel gevallen niet volstaan om alle kosten te dekken.

Contacteer ons vrijblijvend voor een inschatting van de kosten voor uw bijstand en van het deel dat mogelijk gerecupereerd kan worden bij de tegenpartij.

Recente blogposts