Verkeer

Onze advocaten hebben tientallen jaren ervaring in de onderstaande materies.

  • strafrechtelijke verdediging politierechtbank
  • burgerlijke aansprakelijkheid ongeval
  • aansprakelijkheid, onrechtmatige daad (art. 1382 B.W.), aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, gebouwen
  • lichamelijke schade
  • burgerlijke partijstelling
  • berekening schadevergoeding
  • minnelijke expertise (MME)
  • gerechtelijke expertise
  • vergoeding zwakke weggebruiker (art. 29bis WAM-wet)
  • BA-uitbating, brandverzekering, familiale verzekering